Kommunikation när krisen är det nya normala

Coronakrisen har tvingat många att överge sina befintliga kommunikations- och marknadsplaner. Birdh har identifierat tre områden där vi kan vara till särskild hjälp just nu.

Coronakrisen har ställt marknadsplaner och kommunikationsstrategier på ända. Vi är många som fått anledning att ompröva, jobba runt och tänka nytt. I skuggan av de djupgående och svåröverskådliga effekterna föds nya lösningar, idéer och möjligheter. Vi ser att våra uppdragsgivare precis som vi arbetar hårt för att etablera någon form av normalitet. Alla kämpar och försöker hitta kreativa sätt att ta sig fram och igenom krisen. På Birdh har vi identifierat tre områden där vi tror att vi kan vara till särskild hjälp just nu.

1. Livesändningar och filmproduktion

Just nu handlar merparten av våra rörliga produktioner om filmer där våra kunder behöver kommunicera med exempelvis medarbetare i ett rörligt format. I dessa uppdrag finns Birdh med i allt från talmanus till publicering och kanalval. Filmer som antingen är instrumentella, inspirerande eller informerande. Utöver det kan vi leverera lösningar som behövs för att kunna genomföra livesändningar och virtuella möten. Vi kan snabbt producera material som behövs för att fylla dem med rätt typ av content.

"Många företag behöver snabbt kunna skifta fokus och hitta nya sätt att kommunicera på."

2. Internkommunikation och backupresurser

Internkommunikation är inte alltid det som prioriteras i kristider och många internavdelningar får trolla med knäna i dag när personal vabbar, korttidspermitteras och är hemma i karantän. Det blir extra stor press för dig som är på plats för att hålla verksamheten igång. Vi har lång erfarenhet av att avlasta i den ordinarie kommunikationen eller som nu, anpassat efter rådande situation. Vi kan snabbt fylla på där det behövs, det kan vara extra resurser som redaktörer, projektledare, researchers, talskrivare, webbredaktörer och digitala kompetenser.

3. Strategi på lång och kort sikt

De flesta har en långsiktig strategi att jobba efter. Men just nu kanske den långsiktiga strategin behöver kompletteras med en kortsiktig. Samtidigt ska det som du gör här och nu ligga rätt och stödja den långsiktiga strategin. Många företag behöver också snabbt kunna skifta fokus och hitta nya sätt att kommunicera på. På Birdh är vi vana vid att springa långt och kort samtidigt – snabba tempoväxlingar med blicken långt fram är en del av vår vardag. Vi kan hjälpa till med allt från både varumärkesstärkande och konverterande punktinsatser, med tonalitet och anslag som landar rätt i kristider, till att skruva på och anpassa det långsiktiga strategiarbetet för att fungerar i det nya landskap som växer fram.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?

Kontakta:

Johan Abrahamsson
070-771 29 98
johan@birdh.se

Birdh