Vad är en contentstrategi och varför behöver jag en?

När du ska lyfta contentarbetet till nästa nivå är det hög tid att sätta en genomarbetad contentstrategi. Men vad är det egentligen och vad ska den innehålla?

Ok, ni har rutinerna för att producera innehåll på plats. Ni har hållit på ett tag men kanske upplever du insatserna som oprecisa och utan tydlig styrning. Ni producerar och publicerar – men vad ska det leda till? Når ni fram till rätt målgrupper? Vad är syftet med alla era ansträngningar? För att lyfta arbetet och få rätt utväxling behövs en genomarbetad contentstrategi. Med den på plats får ni strategi och smartness i produktionen och kan börja skörda frukterna av era investeringar.

Vad är en contentstrategi?

En contentstrategi är det dokument som beskriver varför och hur du ska arbeta med content marketing. Det beskriver hur du ska nå verksamhetens affärsmål med hjälp av smart och effektiv kommunikation. En contentstrategi är ett ovärderligt verktyg. Den är kompassen som visar vägen och som hjälper dig och dina kollegor att göra rätt saker, prioritera och sortera bland de behov som dyker upp. Alla innehållsbeslut ska kunna filtreras genom den övergripande strategin. Och det är tack vare contentstrategin ni klarar av att behålla blicken på era långsiktiga mål samtidigt som ni löser små och stora kommunikationsutmaningar i vardagen. Utan en contentstrategi riskerar ni att tid och resurser läggs på innehållsproduktion som inte når fram och inte får önskad effekt och därmed inte heller stöttar era affärsmål.

Vem gör vad?

I de flesta organisationer är det ledningen som sätter upp affärsmålen för verksamheten. Ansvaret för att utveckla en contentstrategi bör däremot ligga på den nivå i organisationen som bestämmer den strategiska inriktningen för era marknadsaktiviteter.

Vad en bra contentstrategi bör innehålla:

  • Kortfattad beskrivning av de affärsmål som strategin ska stödja

  • Målgrupp – primär och sekundära. Med vilka behöver ni kommunicera för att nå era mål?

  • Vilken typ av innehåll som bäst stödjer affärsmålen Kanalval – i vilka distributionskanaler har ni störst möjligheter?

  • Tankar kring differentiering av innehåll – vilken typ av innehåll passar i vilka kanaler?

  • Åtgärder som säkerställer rätt varumärkesupplevelse

  • Önskad effekt – målbeskrivning – hur vet ni att strategin är framgångsrik?

  • Mätmetoder, uppföljning och strukturer för optimering och trimning av innehållsarbetet

Du vet att du gör rätt när din contentstrategi:

  1. Stöttar verksamhetens övergripande affärsmål
  2. Innehåller mätpunkter som visar att du löser uppgiften
VILL DU VETA MER?

VILL DU VETA MER?

johan@birdh.se 070-771 29 98

På Birdh har vi inarbetade processer för att stötta er i arbetet med att ta fram en genomarbetad contentstrategi. Hör av dig till oss så hjälper vi er.

Birdh