Fokusera långsiktigt och gå starkare ur krisen

Att jobba långsiktigt med kommunikation när tiderna är oroliga upplever många som en stor utmaning. Men hur ska du tänka för att behålla fokus framåt och inte fastna i krisåtgärder?

I tiderna vi lever i just nu är instinkten för många företag att frångå sina långsiktiga kommunikationsplaner och jobba dag för dag. En naturlig reaktion, kan man tycka, under de mycket speciella omständigheter som rått under våren. Självklart behöver både verksamhet och kommunikation ställas om i kristider, men för att för att komma ut starkare på andra sidan behöver de kortsiktiga insatserna anpassas och ligga i linje med den långsiktiga strategin.

Viktigt att inte tappa fokus på visionerna

Att planera för när krisen är över kan vara lätt att glömma i stunden, och det har varit nödvändigt för de allra flesta att revidera sina kommunikations- och innehållsplaner i spåren av coronapandemin. Men att helt släppa de mer långsiktiga planerna och pausa alla aktiviteter kan få oväntade och oönskade konsekvenser.

Drastiska och kortsiktiga mål för att överleva är av naturliga skäl högst upp på agendan just nu. Samtidigt är det ofta de långsiktiga målen som gör att vi behåller vår riktning framåt

Sandra Pettersson är organisationskonsult och expert på hur företag och individer på bästa sätt tar sig framåt, bland annat i krissituationer. Hon bekräftar hur viktigt det är att inte tappa de långsiktiga visionerna:

– Många företag har snabbt behövt skifta fokus på grund av den rådande krisen. Drastiska och kortsiktiga mål för att överleva är av naturliga skäl högst upp på agendan just nu. Samtidigt är det ofta de långsiktiga målen som gör att vi behåller vår riktning framåt, säger hon.

Planera för tiden efter krisen

När du befinner dig mitt i turbulensen är det mycket som inte går att kontrollera och stor del av din tid går ut på att hantera de frågor som dyker upp. Samtidigt är det viktigt att hitta utrymme för att stanna upp och förbereda dig för tiden efter krisen. De aktiviteter ni genomför på kort sikt och bör i så stor utsträckning som möjligt ligga i linje med era långsiktiga mål. När stormen bedarrat skapas också nya möjligheter. Att göra en stark och vältajmad comeback kan göra hela skillnaden, så fortsätt att planera och producera innehåll som kan gå ut snabbt när det är dags. En fortsatt produktion är dessutom viktig för att hålla humöret uppe bland medarbetarna och bidrar till en känsla av normalitet i en annars ovanlig vardag.

Att tänka långsiktigt för också med sig att du hela tiden har blicken på krisens slut. Du påminner både dig själv och dina medarbetare om att det här är en tillfällig situation som till slut kommer att gå över.

Glöm inte den interna kommunikationen

Tänk också på att den interna kommunikationen är minst lika viktig för hur väl din organisation presterar, speciellt i tider med oro kring permitteringar och varsel. Det är få som har erfarenhet av förändringar i den omfattning som vi sett det senaste halvåret. Att se till att medarbetarna känner sig trygga är A och O, så avsett tid och kapacitet för att kommunicera internt. Det är nu du kan svetsa samman teamet och skapa en positiv känsla inför kommande utmaningar. Om andra projekt har satts på paus är detta dessutom ett bra tillfälle att planera och genomföra de interna projekt som så ofta annars får stå tillbaka i brist på tid.


3 tips från organisationsexperten:

Så här behåller ni fokus på de långsiktiga målen. Organisationskonsulten Sandra Pettersson ger dig tre tips på vägen:

1. Tydlig samsyn

Är du ledare eller tillhör ledningen är det ert ansvar att se till att personalstyrkan känner till och står bakom er gemensamma vision. Att ni gjort det vid tidigare tillfälle räcker inte, för under en kris måste folk bli påminda om vad som väntar framåt och hur ni ska nå dit. Det kan gälla allt från hållbarhet och kreativitet, till lönsamhet.

2. Allas ansvar

När det finns en samsyn kring de långsiktiga målen, innebär det att alla är ansvariga för att ni ska nå dem. Vägen dit är troligtvis inte spikrak, men genom att coacha varandra och ställa om till de nya förutsättningarna kan ni tillsammans staka ut vägen.

3. Riktning mot toppen

Tänk på vägen framåt som en bergsbestigning. Du kan troligtvis se bergstoppen framför dig, men inte vägen dit. Var beredd på att du kan bli tvungen att ändra riktning, hantera oförutsedda händelser längs vägen eller ge extra stöttning till de som stöter på problem. Genom allt det här finns fortfarande bergstoppen framför dig, glöm inte det.

Så reflektera, tänk om och utvärdera dagsläget när det är kris. Men, glöm inte att lyfta blicken och fortsätta jobba mot de långsiktiga mål som fortfarande finns kvar. Det finns en tid efter detta, påminn både dig själv och dina medarbetare om det så kommer ni att komma ut starkare på andra sidan.

Birdh