TJÄNSTER

SOCIALA MEDIER & DISTRIBUTION

Klickvänligt innehåll som driver trafik och skapar aktivitet. Med en genomtänkt närvaro och en tydlig innehålls- och distributionsstrategi har du stora möjligheter att nå ut, träffa rätt och skapa engagemang i sociala medier.

De ständigt föränderliga sociala medie-plattformarna är i dag självklara marknadsföringskanaler. För att lyckas krävs inte bara kreativa idéer och vasst hantverk utan också dagsfärsk kunskap om varje kanals unika förutsättningar och möjligheter. Det hittar du hos Birdh.

  • Utveckling av sociala medier-strategier, med beskrivning av syfte, mål, kanalval, innehållskategorier och målgrupp.

  • Produktion och publicering av attraktivt innehåll som skapar synlighet och ger effekt.

  • Digital distribution – synlighet på sociala medier som Facebook, Instagram, Linkedin – med löpande hantering och optimering av sponsring.

Birdh