Så kommunicerar du internt i kristider

Ett plötsligt sjukdomsfall i personalstyrkan, ett förlorat uppdrag eller en nationell kris som sätter både människors hälsa och ekonomi i gungning. När en kris uppstår är det lätt att tappa fotfästet. Det gäller inte minst på en arbetsplats, där din roll som chef blir extra viktig.

– När du som chef ska kommunicera med dina anställda i tider av kris är det viktigt att mentalisera. Det vill säga att se sig själv utifrån och andra inifrån.

Rådet kommer från Kristina Lindstrand, leg. psykolog och psykoterapeut med över 20 års erfarenhet. Hon menar att det är extra viktigt att vara empatisk och ha förståelse för att människor hanterar kriser på olika sätt. Vi är alla formade av tidigare erfarenheter och rädslor, och när en kris uppstår är det svårt att förutspå hur vi triggas och av vad.

Låt inte rädslorna styra

På en arbetsplats är det dock viktigt att aldrig låta panikkänslorna ta över det allmänna rummet. Varken du, dina anställda eller företaget gynnas av att låta rädslorna styra. Vad som däremot blir extra tydligt under krissituationer är att människor behöver rum att ventilera i:

– Planera in extra möten och avsätt gott om tid för dem. Delta själv vid mötena för att kunna plocka upp om oron rör personliga eller arbetsrelaterade frågor, säger Kristina Lindstrand.

Hon understryker också vikten av att agera solidariskt mot de som fattar beslut, oavsett om det är ledningsgruppen på arbetsplatsen eller berörda samhällsinstanser. Om du som chef nonchalerar fakta eller tar lättvindigt på rådande direktiv riskerar du att förlora dina medmänniskors förtroende och respekt.

Fyra handfasta råd

1. Informera

Informera regelbundet för att minimera risken för ryktesspridning och oro. Var transparent och våga prata om allt från dina egna känslor till det som direkt berör verksamheten, exempelvis ekonomin.

2. Personliga möten framför email

Det är viktigt att konsekvent bemöta var och en som berörs av en kris och om du har möjlighet bör du därför boka in personliga möten. Var empatisk och ödmjuk – ett personligt möte kan väcka starka känslor och svåra frågor.

3. Var lösningsorienterad

Gör två handlingsplaner att utgå från, en best case scenario och en worst case scenario. Vad skiljer dem åt, hur berörs dina anställda och hur ska ni gemensamt gå framåt – oavsett läge? Med hjälp av extrainsatta möten kan ni följa utvecklingen dag för dag eller vecka för vecka.

4. Skaffa ett par öron

Ja, du ska så klart lyssna extra noggrant under den här perioden. Men vem lyssnar på dig? Att kommunicera under en kris innebär att du ofta på ett ganska ofiltrerat sätt får bemöta andra människors oro och rädsla. Se därför till att skaffa dig ett eget bollplank för att kunna hantera och sortera bland dina egna intryck och känslor.

VILL DU VETA MER?

VILL DU VETA MER?

henrik@birdh.se 073-654 19 80

Dags att ta grepp om internkommunikationen? Hör av dig till Henrik så berättar han mer om hur Birdh kan hjälpa er.

Birdh