TJÄNSTER

INTERN­KOMMUNIKATION

Intranät, interna nyhetsbrev, kickoffer, personaltidningar, utbildningar och interna appar. Birdh har stor erfarenhet av att utveckla och driva internkommunikation för olika kanaler i komplexa och spridda organisationer – vi skapar engagerande och instrumentellt innehåll som når fram.

Skapa långsiktig förändring

Vi vet att effektiv internkommunikation inte bara utgår från det dagliga informationsflödet utan är förankrad både i långsikta strategier och medarbetarnas behov i vardagen. När den interna dialogen och kommunikationen upplevs som relevant, inspirerande och värdefull blir den ett effektivt verktyg som kan driva förändring, öka stolthet och skapa ambassadörer.

Oavsett bransch och organisationsstruktur kan Birdh stötta i olika faser – från grundstrategi och utveckling till löpande produktion, events eller tillfälliga insatser. Vi har stor vana att arbeta tätt ihop med interna kommunikations-, HR- och marknadsavdelningar.

Employer branding

Insikter i både den enskilde medarbetarens behov och företagets gemensamma strategier är också grunden i effektiv employer branding. Birdh utvecklar både riktade employer branding-kampanjer och driver det långsiktiga arbetet med att skapa kommunikation som attraherar framtidens medarbetare.

VILL DU VETA MER?

VILL DU VETA MER?

henrik@birdh.se +46 73 654 19 80

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig skapa framgångsrik employer branding och internkommunikation – hör av dig till Henrik.

Birdh