Tjänster

INBOUND MARKETING

Rätt information, till rätt person, vid rätt tid. Inbound marketing handlar om att använda content för att optimera kundens köpresa. Där traditionell marknadsföring trycker ut budskap brett och jagar kundernas uppmärksamhet fokuserar inbound på optimerat innehåll i alla olika steg av relationen för att guida kunden och driva mot avslut. Först attraherar du exakt rätt besökare och konverterar dem till leads. Heta leads omvandlas sedan till kunder och slutligen till lojala kunder. Nyckeln är förstås att förstå beslutsprocessen och att skapa värdefullt innehåll i rätt kanal vid varje steg.

Inbound marketing omfattar till exempel

  • Behovsanalys, konceptutveckling av innehållsformat.
  • Produktion av innehåll: white papers, case, artiklar, guider, reportage, intervjuer, utbildnings- och instruktionsfilmer med mera.
  • Strategi för distribution och marknadsföring av innehåll i egna och externa kanaler.
  • Art direction och design, produktion av pdf:er etc.
  • Beprövad process – struktur för löpande produktion.
  • Kontinuerlig utvärdering, uppföljning av effekt.
Birdh