TJÄNSTER

CONTENTSTRATEGI

Rätt från början. En contentstrategi är det styrdokument som beskriver varför och hur du ska arbeta med content marketing. Den beskriver hur du ska nå verksamhetens affärsmål med hjälp av smart och effektiv kommunikation. På Birdh har vi verktygen som tar dig framåt. Med hjälp av en beprövad process lotsar vi dig och din organisation mot målet.

Vi ser till att du får svar på frågor som: Vilka verksamhetsmål ska kommunikationen stötta? Vilken effekt vill du uppnå? Vilka kanaler tror vi ger bäst effekt? Och inte minst, hur vet du att du har lyckats?

Vad en contentstrategi ska innehålla:

  • Kortfattad beskrivning av de affärsmål som strategin ska stödja
  • Målgrupp – primär och sekundära. Med vilka behöver ni kommunicera för att nå era mål?
  • Vilken typ av innehåll som bäst stöttar affärsmålen
  • Kanalval – i vilka distributionskanaler har ni störst möjligheter?
  • Tankar kring differentiering av innehåll – vilken typ av innehåll passar i vilka kanaler?
  • Ramverk som säkerställer rätt varumärkesupplevelse
  • Önskad effekt – målbeskrivning – hur vet ni att strategin är framgångsrik?
  • Mätmetoder och uppföljning

Birdh tar dig och din organisation från start till mål. Resultatet blir ett praktiskt styrdokument som visar vägen framåt för ert innehållsarbete.

Birdh