Wallfast

Content stärker dialogen med hyresgästerna

Relevant och vardagsnära! Birdh hjälper Wallfast att stärka relationer, bygga varumärke och nå ut med relevant information till hyresgäster och andra intressenter.

Wallfast-koncernen, med bolagen Wallfast och Hässelby Hem, äger och förvaltar närmare 4 000 lägenheter i Stockholmsområdet. Sedan 2017 skapar Birdh kommunikation som informerar och stärker relationen till företagens målgrupper.

Uppdraget innefattar löpande produktionen av två editioner av nyhetsbrevet Mitt kvarter (i tryck och digitalt) med nyheter, information och inspiration.

UPPDRAGET INNEFATTAR:

  • Strategi- och konceptutveckling
  • Redesign
  • Projektledning
  • Redaktörsskap
  • Text- och bildproduktion – Formgivning
Birdh