Steen & Ström

Mycket mer än shopping

Inspiration, kunskap och lekfullhet. Genom en långsiktig contentstrategi för webb och sociala medier stärker Steen & Ström identiteten för sina fem svenska köpcentrum.

För Steen & Ström har Birdh utvecklat en contentstrategi för sociala medier och webb till fem svenska köpcentrum. Birdh driver löpande produktion och producerar, publicerar och sponsrar innehåll som skapar engagemang och driver trafik.

FRÅN AD HOC TILL STRATEGISK PLAN

I contentplanen finns filmer, artiklar, kampanjinsatser och spel som kompletterar och stärker shoppingupplevelsen, positionerar köpcentrumen och skapar strategisk närvaro i kundernas flöden.

Det händer mycket på ett köpcentrum och kommunikationen kan lätt överlastas med kortsiktig ad hoc-information. En viktig del av strategin är att komplettera det snabba informationsflödet med en mer långsiktig strategi för innehåll som driver varumärke och lojalitet. Birdh samarbetar tätt med Steen & Ströms marknadskoordinatorer runt om i landet för att fånga upp lokalt engagemang och samtidigt utnyttjar synergierna och kostnadseffektiviteten i centralt styrd planering och produktion.

UPPDRAGET INNEFATTAR:

  • Contentstrategi
  • Redaktionell coachning/utbildning
  • Sociala medier
  • SEO
  • Filmproduktion
  • Textproduktion

Lokal förankring. Under 2019 producerade Birdh över 60 filmer från Steen & Ströms fem köpcentrum i Sverige.

Birdh