SSU

Smart digitalt kursprogram

Mer kunskap, fler medlemmar, större påverkan! SSU digitaliserar hela sin omfattande utbildningsverksamhet och paketerar det smart och smidigt i en app.

I över hundra år har SSU, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, utbildat sina medlemmar i både kärnfrågor och den politiska processen. För att öka aktiviteten hos medlemmarna och nå ut till fler vill förbundet modernisera sina utbildningar och digitaliserar nu hela det grundläggande kursprogrammet.

Tillsammans med SSU har Birdh skapat ett koncept för det digitala kursprogrammet och producerat smarta utbildningsfilmer för SSU:s app, som både kan ersätta och komplettera fysiska utbildningstillfällen.

Den övergripande målsättningen är att förstås att höja kunskapsnivån bland unga. Genom tonalitet och tempo skapar vi ett högre driv i utbildningarna och filmer som medlemmarna själva vill ta del av – utan att tumma på kunskapsmålen eller kvaliteten i utbildningen.

Vi hjälper SSU med en hel del annat också, ofta rörligt, till exempel introduktionsfilm för nya medlemmar och reportage.

Birdh