Sevenday Bank

Långsiktig redaktionell strategi ger effekt

45 000 läsare besöker varje månad Privata Pengar på SevenDay Banks webbplats. Contentsatsningen Privata Pengar är ett skolboksexempel på hur du med relativt små medel och ett konsekvent innehållsarbete kan skapa stora värden.

SevenDay Bank är uppstickaren som ville ta upp kampen mot etablerade aktörer med betydligt större marknadsbudgetar. Ina Einars, marknadschef, behövde hitta ett kostnadseffektivt sätt att tränga igenom bruset och hitta nya kunder. Lösningen blev en skenbart enkel idé. Genom att bygga upp en redaktionell plattform kring privatekonomi och fylla den med kvalitativt innehåll skulle organisk söktrafik ledas från Google till SevenDay Banks webbplats. Birdh leder det redaktionella arbetet och producerar och publicerar innehåll löpande på plattformen.

– Med Privata Pengar har vi i dag en kraftfull kommunikationskanal som besökarna själva väljer att ta del av. Ett ständigt ökande inflöde av trafik med potentiella kunder mot vilka vi kan exponera SevenDay Bank och driva konvertering, säger Ina Einars.

Trimmat innehåll

I dag finns närmare 450 artiklar på Privata Pengar och nya artiklar publiceras varje månad. Här hittar läsarna uppdaterad information kring det mesta som har med privatekonomi att göra. Allt innehåll sökordsoptimeras och planeras med utgångspunkt från läsarintresse, nyhetsvärde och trafikpotential. Även befintliga artiklar trimmas för att behålla sin aktualitet och öka trafiktillströmningen.

– Privata Pengar är ett tydligt exempel på hur du kan arbeta kostnadseffektivt och långsiktigt med en contentstrategi. Det är inget banbrytande med själva idén – framgången ligger i att du måste vara uthållig, publicera regelbundet och inte tumma på kvaliteten, säger Julia Lindström, content manager på Birdh.

Sedan ett par år tillbaka är SevenDay Bank en del av den europeiska storbanken BNP Paribas Personal Finance. SevenDays utveckling och Privata Pengars framgångar har genom åren följt varandra. En genomsnittlig månad besöker i genomsnitt omkring 45 000 användare Privata Pengar. Trafiktillströmningen har varit stigande sedan start och den positiva utvecklingen fortsätter. I jämförelse med 2019 har trafiken 2020 ökat med 40 procent.

"Sedan Privata Pengar lanserades har konceptet varit bärande i vår externa kommunikation, dels för att nå nya kunder, konvertera och sprida kännedom om varumärket, men också för att stärka och behålla relationen med befintliga och före detta kunder."

Långsiktighet skapar affärsnytta

En viktig nyckel till framgången är långsiktigheten. Istället för att spänna alla muskler och bränna resurserna direkt har en mer lågintensiv, men konsekvent investering, bäddat för framgången.

– Sedan Privata Pengar lanserades har konceptet varit bärande i vår externa kommunikation, dels för att nå nya kunder, konvertera och sprida kännedom om varumärket, men också för att stärka och behålla relationen med befintliga och före detta kunder, säger Ina Einars.

Att skapa en egen ekonomisajt med trovärdighet, kvalitet och kontinuitet som grundpelare kan tyckas ligga långt från säljtratten – på Privata Pengar skrivs i princip aldrig om de tjänster som SevenDay Bank erbjuder. Men innehållet är aldrig en slump utan alltid kopplat till ämnen som i ett eller par steg går att associera till bankens kärnverksamhet. Och allt samlat i ett visuellt och kontextuellt sammanhang som SevenDay Bank kontrollerar till hundra procent.

Mått på framgång

Det finns många sätt att mäta framgång på internet och ett av dessa är synlighet. I webbtjänsten Sistrix (Sistrix visibility index) mätningar av synlighet har Privata Pengar kontinuerligt klättrat sedan starten och konkurrerar numera med etablerade medieaktörer. Exempelvis har Privata Pengar passerat EFN, Handelsbankens satsning på ekonomijournalistik, i synlighet.

Utöver de trafikströmmar som kommer från Google får Privata Pengar också besökare från ett framgångsrikt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet har drygt 100 000 mottagare och går ut till nya, befintliga och före detta kunder en gång per månad. Varje utskick A- och B-testas och segmenteras för olika kundgrupper. I snitt öppnar 30 procent av mottagarna mejlet och av dessa klickar sig 21 procent vidare för att läsa artiklar.

– Vi samlar hela tiden på oss nya erfarenheter och försöker göra mer av det som går bra och mindre av det som fungerar sämre. Det är ett otroligt lärorikt och spännande sätt att jobba, säger Julia Lindström.

"I dag fokuserar vi på att förvalta värdet i konceptet och optimera affärsnyttan."

Prisvinnande contentsatsning

De målsättningar för effekt som har satts upp har kontinuerligt överträffats och Privata Pengar är ett konkret exempel på hur det går att skapa stora värden med förhållandevis små medel. Framgången har också uppmärksammats av branschen som belönade Privata Pengar med silver i Swedish Content Awards 2020 i kategorin Bank- och försäkring.

– Vi har fortfarande mycket som vi kan uträtta med Privata Pengar. I dag fokuserar vi på att förvalta värdet i konceptet och optimera affärsnyttan – utan att äventyra förtroendet som vi byggt upp med våra läsare, säger Ina Einars.

Är du nyfiken på Privata Pengar? Klicka dig vidare till sajten här: sevenday.se/privata-pengar

VILL DU VETA MER?

VILL DU VETA MER?

johan@birdh.se 070-771 29 98

Vill du veta mer om hur vi jobbar med SevenDay, SEO och innehåll som driver rätt trafik från Google – hör av dig till Johan.

Birdh