Arvid Nordquist

Smakfull inspiration som driver försäljning

Under åtta år producerade Birdh Arvid Nordquists kundtidning SMAKA. Inspirerande redaktionellt innehåll kring mat, vin och kaffe för att driva försäljning och stärka relationer med slutkonsumenter och återförsäljare.

Uppdraget

  • Konceptutveckling
  • Formgivning
  • Projektledning
  • Redaktörsskap
  • Text- och bildproduktion
Birdh